Smart Roof Solutions

Střešní systémy pro hospodaření s dešťovou vodou

Pojem Smart City se v průběhu několika posledních let rozšířil do celého světa. Města nejen po celé Evropě se snaží rozvíjet „chytrým“, a tedy moderním způsobem. Proto i náš koncept Smart Roof Solutions se drží společného jmenovatele, tedy snahy o inovativní postupy. Systém střešních souvrství prezentují efektivní využívání recyklovaných materiálů a hledání nových konceptů vedoucích ke snižování spotřeby energií a eliminaci zátěže životního prostředí. V jednotlivých systémech klademe důraz na využití recyklovaných a recyklovatelných materiálů, organické materiály jsou výhradně lokálními produkty České republiky.

Proč zvolit souvrství s hybridní deskou EnviBoard?

  • Ideální odtok dešťových vod ze střechy
  • Garantované retenční vlastnosti, na rozdíl od skladby pouze s vrstvou substrátu
  • Nižší plošná hmotnost desek EnviBoard je vhodná i pro lehké konstrukce střech a rekonstrukce
  • Hybridní deska usnadňuje instalaci a současně chrání hydroizolační vrstvu
  • Recyklovaný a recyklovatelný výrobek původem z ČR, tzn. minimální uhlíková stopa

Jaký typ retenční střechy vybrat?

Rozhodovací diagram najdete na straně 6–7 letáku Smart Roof Solutions.

Leták ke stažení

Pro bližší informace kontaktujte našeho specialistu na Smart Roof Solutions

Mobil: +420 727 800 727
E-mail: smart@topwet.cz

Zelené retenční střechy GREEN ROOFS

Retenční zelená střecha EXTENSIVE LIGHT

EXTENSIVE LIGHT

cena bez DPH: na vyžádání
Retenční zelená střecha EXTENSIVE UNIVERSAL

EXTENSIVE UNIVERSAL

cena bez DPH: na vyžádání
Retenční zelená střecha EXTENSIVE EXTREME

EXTENSIVE EXTREME

cena bez DPH: na vyžádání
Retenční zelená střecha EXTENSIVE SLOPE

EXTENSIVE SLOPE

cena bez DPH: na vyžádání
Retenční zelená střecha INTENSIVE UNIVERSAL

INTENSIVE UNIVERSAL

cena bez DPH: na vyžádání

Modré retenční střechy BLUE ROOFS

Retenční modrá střecha BLUE ROOF

BLUE ROOF

cena bez DPH: na vyžádání