Střešní kontrolní signalizace defektu vrstvy hlavní hydroizolace TOPWET TW SIGN KL

Systém zajišťující detekci vody na vrstvě pojistné hydroizolace, včetně odvodnění této vrstvy. Systém umožňuje, díky průhledné kontrolní baňce, vizuální kontrolu, zda se na vrstvě pojistné hydroizolace vyskytuje voda. Obrázek je pouze orientační, střešní vpust, nástavec a odbočka nejsou součástí dodávky.

MONTÁŽNÍ POSTUP:

  1. Na hlavním dešťovém svodu je nutné zrealizovat odbočku pro připojení potrubí DN 50.
  2. V nosné konstrukci stropu si v blízkosti hlavního dešťového svodu připravíme otvor Ø 80 mm.
  3. Integrovanou manžetu vpusti pro pojistné odvodnění připojíme na asfaltový pás parozábrany.
  4. Kontrolní systém dopojíme na vpust pro pojistné odvodnění a do odbočky na hlavním svodu.

Varianty

Typ Cena/ks bez DPH Dokumentace
TW SIGN KL na vyžádání Technický výkres

Technické informace a výkresová dokumentace