Systémová plochá střecha 2023

27.3.2023

Sdružení výrobců pro ploché střechy Vás zve na seminář:

Aktuální trendy v řešení plochých střech: fotovoltaika, střešní světlíky, požárně bezpečnostní řešení

Semináře se budou konat v Praze a Ostravě v těchto termínech:

Datum:   úterý 25. 4. 2023

Místo:     Hotel Svornost, Novozámecká 284, 190 12 Praha 9

V případě zájmu o účast na semináři, vyplňte přihlášku ZDE

Datum:   středa 3. 5. 2023

Místo:     Seminární Centrum Akademie Ostrava, Hrušovská 2654/16, 702 00 Ostrava- Přívoz

V případě zájmu o účast na semináři, vyplňte přihlášku ZDE.

 

Program semináře a odkaz na přihlášku najdete rovněž na stránkách www.systemovaplochastrecha.cz.

Počet účastníků je limitován kapacitou sálu. Účast je bezplatná.

 

Program:

8:00 – 8:30       Registrace účastníků

8:30 – 8:40       Úvodní slovo

8:40 – 9:40       Konstrukční systémy FV na stávajících a nových plochých střechách
Povolovací proces v rámcí instalace FV
ERDENERGIE s.r.o., Blerand Osmani

9:40 – 10:00     Způsoby instalace FV z pohledu realizační firmy
Izolex Moravia, spol. s r.o., Pavel Rybníček

10:00 – 10:15   Přestávka, občerstvení

10:15 – 10:45   Problematika přitížení střechy z TR plechu FV panely
Tenkostěnné výztuhy v TR plechu pro prostupy s požární odolností 
Kovové profily s.r.o., Miloš Lebr

10:45 – 11:00   Upevnění TR plechu jako nosné konstrukce a střešní skladby 
EJOT CZ, s.r.o., Tomáš Gajdzica

11:00 – 11:15   Odvodnění a prostupy s ohledem na FVE, Umístění záchytných systémů
TOPWET s.r.o., Lukáš Smolík

11:15 – 11:45   Instalace světlíků do různých typů střešních konstrukcí
VELUX Česká republika s.r.o., Marek Petrík

11:45 – 12:00   Přestávka, občerstvení

12:00 – 12:30   FV z pohledu výrobců povlakových krytin 
Fatra, a.s., Ivan Kučera 
AXTER CZ, s.r.o., Petr Jůn

12:30 – 13:00   FV z pohledu výrobců tepelných izolací
Puren s.r.o., Luděk Kovář  
ROCKWOOL, a.s., Halina Kučerová

13:00 – 14:00   Diskuze, oběd