Články

Platné zásady pro gravitační odvodnění

Odvodnění plochých střech je možné navrhovat jako systém gravitační nebo podtlakový. Blíže jsou oba systémy specifikovány v ČSN EN 12 056-3: 2001 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech – Navrhování a výpočet v článcích 6.1 a 6.2. Oba systémy se liší tím, že u gravitačního systému se uvažuje se stupněm plnění svislého odpadu max. 0,33, u podtlakového systému se uvažuje s plným plněním. Protože podtlakové systémy jsou vhodné jen pro určité specifické případy, bude předmětem tohoto článku pouze tradiční odvodnění gravitační.

Přečíst celý článek v PDF

Nová generace balkonových vpustí

Společnost TOPWET na trh přichází s novou generací balkonových vpustí. Při vývoji a výrobě nových balkonových vpustí a doplňků jsme se plně inspirovali požadavky zákazníků. Zaměřili jsme se proto na zjednodušení instalace a rozšíření kombinací pro snadnější řešení všech typů balkonů. Nová generace balkonových vpustí je vyrobena z pevného, tvarově a UV stabilního polyamidu PA6 a je vhodná pro odvodnění menších ploch. Díky své výšce, která je u svislé varianty vpusti pouhých 120 mm a u vodorovné jen 61 mm, patří balkonové vpusti TOPWET mezi nejnižší na trhu. Svislá varianta je k dispozici ve jmenovité světlosti DN50 a DN70. Vodorovná varianta je vždy DN50 a v případě požadavku na světlost DN70 se průměr zvětšuje za pomocí HT redukce, která je vždy součástí balení. Zákazník má jako vždy na výběr ze široké nabídky materiálů hydroizolací, případně může dodat vlastní manžetu. Nové balkonové vpusti můžete zakoupit od 1. 7. 2019.

Přečíst celý článek v PDF

Navrhování odvodnění plochých střech 2: Podtlakové systémy

Odvodnění plochých střech je možné navrhovat jako systém gravitační nebo podtlakový. Blíže jsou oba systémy specifikovány v ČSN EN 12 056-3: 2001 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech – Navrhování a výpočet v článcích 6.1 a 6.2. Oba systémy se liší tím, že u gravitačního systému se uvažuje se stupněm plnění svislého odpadu max. 0,33, u podtlakového systému se uvažuje s plným plněním.

Přečíst celý článek v PDF

Navrhování odvodnění plochých střech 1: Gravitační systémy

Odvodnění plochých střech je možné navrhovat jako systém gravitační nebo podtlakový. Blíže jsou oba systémy specifikovány v ČSN EN 12 056-3: 2001 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech – Navrhování a výpočet v článcích 6.1 a 6.2. Oba systémy se liší tím, že u gravitačního systému se uvažuje se stupněm plnění svislého odpadu max. 0,33, u podtlakového systému se uvažuje s plným plněním. Protože podtlakové systémy jsou vhodné jen pro určité specifické případy, bude předmětem tohoto článku pouze tradiční odvodnění gravitační.

Přečíst celý článek v PDF