Dvoustupňové odvodnění

Dvoustupňová vpusť se skládá ze střešní vpusti osazené na parozábraně a nástavce napojeného na hlavní hydroizolaci. Střešní vpusti musí být osazeny vždy jako spodní díl. Ochranný koš proti nečistotám je standardně zasílán společně se střešní vpustí, protože při jednostupňovém odvodnění u nezateplených konstrukcí se osazuje pouze střešní vpust. Ochranný koš je díky stejným rozměrům vrchní části vpustí i nástavců univerzální a lze jej použít i do nástavce. V balení u nástavce je těsnění, které vložením do drážky hrdla střešní vpusti vytvoří vodotěsný spoj.

 

Pořadí výrobků u dvoustupňové vpusti

Výška tepelné izolace Vyhřívání dvoustupňové vpusti

Střešní vpusť je vždy osazena jako spodní díl a nástavec vpustí se osazuje vždy do vpusti. Horní část střešní vpusti je univerzálního průměru a za pomoci těsnění se vložením nástavce vytvoří vodotěsný spoj. V opačném případě nikoliv.

Nástavec TWN je použitelný od tloušťky tepelné izolace 40 mm. U vyhřívané varianty nástavce je minimální tloušťka tepelné izolace 100 mm.

Pro vyhřívanou variantu dvoustupňového odvodnění doporučujeme do tloušťky tepelné izolace 300 mm vyhřívat první stupeň, tedy střešní vpusť TW, a to z důvodu snadného přivedení přívodního kabelu. Při vyšší výšce tepelné izolace se již dodává vyhřívaný nástavec TWN.

Balení dvoustupňové vpusti
Dvoustupňová vpusť je z výše uvedeného pouze názvoslovím. Pro sestavení se výrobky objednávají samostatně:
1. Balení - Střešní vpusť TW 2. Balení - Nástavec střešní vpusti TWN


 

Ukázkové skladby zapojení dvoustupňového odvodnění

 

Dokumentace

Technický list střešní vpusti

Technciký list vyhřívané střešní vpusti

Technický list nástavce střešní vpusti