Samoregulační vyhřívané vpusti a chrliče

Funguje na principu změny odporu mezi polovodiči v závislosti na okolní teplotě. Laicky řečeno, čím nižší je v okolí vpusti teplota, tím větší má vyhřívání příkon. Největší riziko zneprůchodnění vpustí nebo chrličů je při teplotách kolem nuly, kdy může tzv. ledová zátka z námrazy a sněhu zneprůchodnit vpusti i celé potrubí. Vyhřívání je koncipováno tak, aby ochránilo nejen ústí střešní vpusti, ale i její bezprostřední okolí.

Samoregulační vyhřívání

Výhody samoregulačního vyhřívání

 • spolehlivé odvodnění i v zimním období
 • napětí 230 V / 50 Hz – bez nutnosti transformátoru nebo řídící jednotky
 • možnost napojení na vyhřívání žlabů, svodů, vjezdů do garáže atd.
 • jednoduché zapojení přes vypínač nebo termostat
 • úspora el. energie

Zapojení a regulace vyhřívání

Samoregulační systém vyhřívání zvyšuje svůj výkon v závislosti na okolní teplotě, ale i v letních měsících má minimální příkon el. energie. Proto doporučujeme vypínat přívod el. energie při teplotách nad +3°C. Termostaty doporučujeme nastavit na +3 °C a teplotní čidlo umístit na severní stranu, případně na jiné místo bez vnějších vlivů.

Způsoby zapojení

 • Bez možnosti vypnutí (spotřeba el. energie i v letním období - nedoporučujeme)
 • Mechanický vypínač (vyžaduje obsluhu), případně časová zásuvka
 • Venkovní termostat s integrovaným teplotním čidlem
 • Termostat do rozvodné skříně včetně teplotního čidla pro měření venkovní teploty
 • Termostat do rozvodné skříně včetně teplotního i vlhkostního čidla

Popis zapojení

 • Připojení se provádí do elektrické krabice pod stropní konstrukcí
 • Délka přívodního kabelu vpusti je 1,5 m. Kabel CYKY 3×1,5 mm
 • Zapojení vodičů: žlutozelený-ochranný, černý-fázový, modrý-nulový
 • Střídavé napětí: 230 V, 50 Hz
 • Třída ochrany krytí: IP 67

Střešní vpusti (TWE):

 • Příkon: proměnný, podle teploty okolního prostředí, cca 16 W při 20°C / 21 W při 0°C / 27 W při -20°C
 • Max. proudový ráz: 600 mA

Nástavce střešních vpustí (TWNE), Sanační vpusti a prodloužené vpusti jednostěnné (TWE SAN, TWJE), Terasové vpusti (TWTE):

 • Příkon: proměnný, podle teploty okolního prostředí, cca 10 W při 20°C / 14 W při 0°C / 18 W při -20°C
 • Max. proudový ráz: 400 mA

Střešní chrliče (TWCE):

 • Příkon: proměnný, podle teploty okolního prostředí, cca 4 W při 20°C / 5 W při 0°C / 7 W při -20°C
 • Max. proudový ráz: 150 mA

Balkónové vpusti (TWBE):

 • Příkon: proměnný, podle teploty okolního prostředí, cca 3 W při 20°C / 4 W při 0°C / 5 W při -20°C
 • Max. proudový ráz: 100 mA

Schéma elektrického zapojení

1 - hlavní vypínač
2 - proudový chránič
3 - jistič
4 - střešní vpust
5 - termostat nebo vypínač
L - fázový (černý)
N - nulový (modrý)
PE - ochranný (žlutozelený)