Retenční nástavce

Retenční střecha

  • Zmírnění dopadů odtoku na stokové sítě
  • Rychlá realizace a snadná údržba
  • Snížení nákladů na pořízení a údržbu
  • Plynulé a jednoduché nastavení odtokové charakteristiky

Podpora a návrhy retenční střechy

  • Technická zpráva retenční střechy vč. výpočtu na základě informací od dotčených orgánů
  • Výkres členění ploch retenční střechy
  • Dodávka a montáž retenčních nástavců
  • Kontrola a čištění instalovaných retenčních nástavců

Návrh retenčního opatření

Retenční nástavec

Retenční nástavec

cena bez DPH: 3 900 Kč