Často kladené otázky

JAKÉ JE POŘADÍ DÍLŮ U DVOUSTUPŇOVÉ VPUSTI?

Střešní vpust je vždy jako spodní díl (proto má v názvu vnější průměr pro napojení na navazující dešťové potrubí) a nástavec vpustí se osazuje vždy do vpusti (hrdlo vpusti, tedy její horní část je univerzální cca 130 mm a nezáleží na tom, jestli je vpust DN 70, 100 nebo 125 – nástavec vpusti jde vložit do těchto průměrů). Opačně to nelze.

ODTÉKÁ VODA MEZI VPUSTÍ NÁSTAVCEM?

Neodtéká, do hrdla vpusti musí být vždy vloženo těsnění pro případ intenzivních dešťů, kdy se zahltí dešťové potrubí a voda by zpětným vzdutím mohla vniknout do vrstvy tepelné izolace. Pro odtok vody z parozábrany máme přímo speciální výrobek, samostatnou malou vpust umístěnou vedle dešťového svodu, s detekční průhlednou baňkou a zpětnou klapkou chránící celý systém proti vzdutí vody.

PROČ SE POUŽÍVAJÍ DVOUSTUPŇOVÉ VPUSTI, KDYŽ NESLOUŽÍ K ODTOKU SPODNÍ VRSTVY?

V průběhu výstavby slouží jako spolehlivé provizorní odvodnění (následující vrstvy střešního pláště se mohou realizovat klidně o půl roku později). Pro samotnou stavbu má význam jako spolehlivé napojení na vrstvu parozábrany, parozábrana tedy není v místě osazení vpusti perforovaná a nemůže zde vzniknout vlhkostní porucha.

KTERÝ DÍL JE VYHŘÍVANÝ?

Vyhřívaná je zpravidla vpust (spodní díl), a to z důvodu snadného přivedení přívodního kabelu pod strop, kde jej dále napojují elektrikáři. Vyhřívání horního dílu umíme zajistit, ale přináší to zbytečné technické problémy s tím, jak přívodní kabel přivést pod strop.

JAKÁ JE MINIMÁLNÍ VÝŠKA TEPELNÉ IZOLACE MEZI VPUSTÍ A NÁSTAVCEM?

Minimální výška tepelné izolace v místě vpusti je 40 mm. U menší vrstvy tepelné izolace již nástavec – vzhledem ke konstrukci – zasunout nelze.

JAK FUNGUJE VYHŘÍVÁNÍ VPUSTÍ?

Samoregulační vpusti jsou vybaveny polovodičovým systémem vyhřívání a svůj výkon si regulují v závislosti na okolní teplotě, ale neumí se samy úplně vypnout. Užité napětí je 230 V / 50 Hz, tedy není potřeba pro zapojení zakoupit drahý transformátor.

JAKÉ JSOU MOŽNOSTI ZAPOJENÍ VYHŘÍVANÝCH VPUSTÍ?

  1. zapojení na stálo bez vypínače (nedoporučujeme, odběr elektrické energie i v létě)
  2. ruční vypínač, kterým přerušíme fázi a tím přívod elektrické energie během letního období
  3. časová zásuvka (roční)
  4. termostat, který je ideální nastavit v rozsahu +3 °C až -10 °C, případně pokud lze nastavit pouze jedna teplota, tak na hodnotu +3 °C. V praxi to znamená, že jakmile klesne teplota pod 3 °C, termostat spustí vyhřívání vpustí a zamezí zamrznutí v rizikových teplotách kolem 0 °C.

JAKÉ JSOU MOŽNOSTI DODATEČNÉHO VYHŘÍVÁNÍ VPUSTÍ?

Pro případ, kdy je osazena střešní vpust nevyhřívaná, není třeba střešní vpust zaměnit za vyhřívanou variantu, ale stačí si dokoupit vyhřívací sadu. Tato sada obsahuje samoregulační topný kabel pro střídavé napětí 230 V / 50 Hz (délka topné části 0,4 m, respektive 0,6 m u variant XL, délka přívodního kabelu 1,5 m), 2 ks plastových montážních pásek pro fixaci kabelu k tělu vpusti a hliníkovou lepicí pásku pro omezení tepelných ztrát.

MÁ VYHŘÍVACÍ KABEL NĚJAKÉ ČIDLO?

Kabel žádné čidlo nemá, svůj výkon reguluje pomocí polovodičové vrstvy v závislosti na okolní teplotě.

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI ZÁPACHOVOU KLAPKOU A SIFONKEM?

Klapka je určena do míst s volnou cirkulací vzduchu (venkovní terasy a balkóny). Klapka nemá 100% účinnost, má vyšší odtokovou kapacitu než sifonek a nižší riziko zanesení.

Sifonek je určen do uzavřených prostor a míst, kde je nutná 100% učinnost protizápachového opatření. Sifonek má 100% účinek, nižší odtokovou kapacitu než klapka a vyšší riziko zanesení nečistotami.

PASUJÍ TERASOVÉ DOPLŇKY TOPWET DO STŘEŠNÍCH VPUSTÍ A NÁSTAVCŮ?

Ano, všchny terasové doplňky jsou plně kompatibilní s vpustmi terasovými, klasickými vpustmi střešními i nástavci pro střešní vpusti.

LZE VYROBIT TĚSNICÍ MANŽETY – TVAROVKY PRO PROSTUPY HYDROIZOLACÍ Z PVC FOLIÍ I V ODSTÍNU RAL?

Těsnící manžety lze při odběru většího množství vyrobit i v odstínu RAL. Proto, abychom předešli barevnému nesouladu jednotlivých výrobců, je nejlepší variantou ta, že si zákazník dodá folii v požadovaném odstínu sám. Požadavky na folii jsou takové, že musí jít o folii bez výztužné vložky (tzv. detailová fólie).

LZE VYROBIT KOMÍNKY, ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE, PROSTUPY PRO KABELY V ODSTÍNU RAL?

Tělo těchto výrobků je vyrobeno z materiálu Polyamid – PA6. Samotný plast ve výrobě neprobarvujeme, základní barva je bílá. Je možné opatřit prvek PRIMER nátěrem a pak barvou na plasty v požadovaném odstínu RAL. Nejlepším řešením je aplikace barvy přímo na stavbě, předejde se tím problémům s tím, že se prvek odře neodbornou manipulací a barevný nátěr se tím poškodí.

EXISTUJE VPUST, KTERÁ SE DÁ OSADIT DO ÚZKÉHO ŽLABU?

Pro osazení střešní vpusti do žlabu lze provést ve výrobě úpravy vpustí takové, že se zmenší velikost kotevní desky. Každý typ vpusti dovoluje úpravy v různém rozmezí, proto se neváhejte s touto problematikou obrátit na naše technické oddělení. Tyto typy výrobků nejsou skladem a vyrábí se na zakázku.

MUSÍ SE VPUSTI KOTVIT?

Tělo vtoku musí být vždy připevněno v nosné vrstvě, jinak by sáním větru mohlo dojít k vytržení vpusti z napojovaného potrubí. Výjimkou jsou připady, kdy je dvoustupňová vpust a je použito lepených a přitěžovaných sytémů – potom se nástavec kotvit nemusí, protože by to postrádalo smysl.

PROČ JSOU VPUSTI Z POLYAMIDU?

Polyamid je tuhý plast snášející vysokou zátěž, velmi dobře obrobitelný. Výrobní technologie garantuje výrobek o vysoké houževnatosti, s dobrými kluznými vlastnostmi, s vysokou odolností proti otěru a dobrou chemickou stálostí.

PROČ NEJSOU LAMELY AŽ DOLŮ U OCHRANNÉHO KOŠE?

Lamely nového ochranného koše nejsou až do spodní části z důvodu, aby se zvýšila samočisticí schopnost ochranného koše a malé nečistoty jako malé listy apod. mohly volně odtéct do kanalizace a koš zachytil jen nečistoty, které by mohly kanalizaci ucpat.

INTEGROVANÁ MANŽETA HYDROIZOLACE A JEJÍ ZÁKLADNÍ VÝHODY OPROTI ŠROUBOVACÍM PŘÍRUBÁM?

U vpustí s integrovanou manžetou je manžeta hydroizolace pevně zalisovaná mezi tělo vpusti a horní přírubu a oba díly jsou pevně svařeny pomocí ultrazvuku. Veškerý proces napojení probíhá přímo ve výrobě a výrobce za vodotěsnost tohoto kritického detailu přebírá veškerou zodpovědnost.

Při montáži je pak výhodou, že odpadá šroubovaní vpusti dohromady, ale vpust se vytáhne z krabice a rovnou osadí do montážního otvoru, přikotví se a zavaří se manžeta.

U vpustí se šroubovací přírubou výrobce dodává vpust jako několik samostatných prvků a vzájemné spojování probíhá přímo na stavbě a velmi často dochází k chybám. Vpusti se šroubovací přírubou se mohou nedostatečně dotáhnout nebo naopak přetáhnout a při obojím může dojít k zatečení do skladby střechy. I v případě, že jsou šrouby utaženy správně, se u vpustí musí mimo kontroly a čistění ochranných košů kontrolovat i dotažení šroubů.