Retenční zelená střecha INTENSIVE UNIVERSAL

 • Varianta souvrství pro intenzivní a semiintenzivní střechy s volitelnou zelení pro rekonstrukce stávajících střech
 • Vegetační vrstva není součástí dodávky
 • Široká nabídka systémových doplňků
 • Logistická a technická podpora

Technické parametry skladby

 • Pro sklon střechy: 0-5°
 • Hmotnost skladby v plně nasyceném stavu: 573 kg/m2
 • Instalační výška: 465 mm
 • Vegetační forma: volitelná zeleň (není součástí dodávky)
 • Retenční schopnost*: až 98%
 • Vodní kapacita*: nejméně 60 l/m2
 • Odtokový koeficient*: C = max. 0,05

* vše při umělých srážkách dle FLL (15minutovém dešti)

Obrázek skladby

Varianty

Typ Hmotnost skladby Cena/ks bez DPH Dokumentace
Intensive UNIVERSAL 573 kg/m2 na vyžádání