Označení produktů a konfigurátor

30.6.2023

Každý výrobek má své specifické označení, jako například TW pro střešní vpusti, TWT pro terasové vpusti apod. Za tímto označením výrobku bývá zpravidla uveden průměr či jiný číselný údaj s uvedeným typem vpustí (svislá, vodorovná) a následně materiál integrované manžety. Pokud se jedná o vyhřívané provedení, je u označení typu výrobku doplněno o písmeno E, například TWE pro vyhřívané vpusti.


Všechny výrobky začínají dvěma písmeny, a to TW. Následné písmeno v pořadí je dle českého názvu výrobku. Není-li uvedeno nic, jedná se o klasickou střešní vpust. Pro terasové vpusti je dopsáno počáteční písmeno T, tedy TWT. Pro chrliče pak C, tedy TWC apod.

Vyhřívanou variantu poté označíme písmenem E, například TWBE, což odpovídá balkonové vyhřívané vpusti.

Vnější průměr výrobku

Číselný údaj zpravidla udává vnější průměr neboli DN. U hranatých chrličů je uveden údaj výška x šířka v milimetrech, například 50x150.

Materiál integrované manžety

První písemný údaj za čísly značí materiál manžety pro napojení hydroizolace. Standardními materiály jsou BIT (asfaltový pás) nebo PVC. Při výrobě s manžetou na zakázku je vhodné typ fólie napsat na toto místo, nebo uvést v poznámce.

Typové napojení vpustí

Tento údaj se uvádí pouze u vpustí (střešní, terasové a balkonové), kdy je možné vybrat ze svislého či vodorovného provedení.

Atypické prodloužení výrobku

Tato informace se uvádí pouze u výrobků s atypickou úpravou prodloužení. Jsou uvedeny na konci vzávorce jako PN – prodloužení nahoru a PD – prodloužení dolu. Číselný údaj 01 znamená prodloužení o 10 cm. U vpustí a chrličů je možné prodlužovat pouze směrem dolů.

Pro správné vybrání produktu je možné využít i nový konfigurátor, který nalezente v sekci Technické informace či na tomto odkaze.