Vpusti do betonové desky

Balkonová vpust k osazení do betonové desky tloušťky 95 mm

do desky 95 mm

cena bez DPH: na vyžádání
Balkonová vpust k osazení do betonové desky tloušťky 120 mm

do desky 120 mm

cena bez DPH: na vyžádání
Balkonová vpust k osazení do betonové desky tloušťky 140 mm

do desky 140 mm

cena bez DPH: na vyžádání
Balkonová vpust k osazení do betonové desky tloušťky 160 mm

do desky 160 mm

cena bez DPH: na vyžádání
Balkonová vpust k osazení do betonové desky tloušťky 180 mm

do desky 180 mm

cena bez DPH: na vyžádání
Balkonová vpust k osazení do betonové desky tloušťky 200 mm

do desky 200 mm

cena bez DPH: na vyžádání