Speciální ochranné koše

Perforovaný ochranný koš

perforovaný ochranný koš

cena bez DPH: od 510 Kč
Plochý pochozí ochranný koš

pochozí ochranný koš

cena bez DPH: 210 Kč
Odvodňovací kroužek

odvodňovací kroužek

cena bez DPH: 210 Kč