Speciální ochranné koše

Perforovaný ochranný koš

perforovaný ochranný koš

cena bez DPH: od 420 Kč
Plochý pochozí ochranný koš

pochozí ochranný koš

cena bez DPH: 180 Kč
Odvodňovací kroužek

odvodňovací kroužek

cena bez DPH: 160 Kč