Vzhledem ke zvyšování odborné způsobilosti zaměstnanců a neustálému zvyšování kvalit výrobků a jejich certifikací společnost TOPWET s.r.o. dlouhodobě spolupracuje s odborníky z vývojových pracovišť VUT v Brně, zejména s FAST VUT Brno (konkrétně s ústavem pozemního stavitelství, ústavem vodních staveb a ústavem vodního hospodářství obcí). Ve spolupráci s těmito institucemi společnost TOPWET s.r.o. a jeho pracovníci, zejména Ing. Martin Pánek, vyvinula řadu vlastních výrobků a technologií, přičemž některé z nich jsou chráněny průmyslovým vzorem či patentem.
Inovační invence, potenciál a přístup k novým poznatkům je dán především zaměstnávaním mladých odborně vzdělaných lidí se zápalem o danou problematiku.

Právě probíhající projekty

Vývoj a inovace prvků podtlakových systémů odvodnění plochých střech. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Teplotně vlhkostní analýza střešních prvků

 

Dokončené projekty

Výzkum a vývoj nového stavebního materiálu spočívajícího v kompozitní sendvičové desce pro vegetační vertikální konstrukce